SONGS OF HOPE.

COR INFANTIL AMICS DE LA UNIÓ DE GRANOLLERS


Propera sessió el 12 novembre
  • Inici | 20:30
    Dura | 1 h 15 min.
  • Espai Cultural Fàbrica Vella
    Sala JORDI FÀBREGAS

En escena el 12 novembre

Songs of Hope és l’espectacle que posa sobre l’escenari
l’essència més pura de Veus – Cor Infantil Amics de la
Unió. Un so blanc i natural, una actitud escènica que
denota experiència en el treball interpretatiu i la capacitat
de comunicar-se amb el públic a través del llenguatge
de les emocions són els ingredients que formen aquesta
proposta.
Estrenat el 2012 sota el títol de “VEUS” i reeditat el 2018
amb el títol de “Songs of Hope”, el cor ha trepitjat els
escenaris amb una nova manera d’entendre el cant coral.
Veus ha portat aquesta concepció de la música arreu de
Catalunya, l’ha escampat per diverses ciutats europees
i ha arribat fins el continent asiàtic.
L’espectacle s’articula entorn de diferents obres tant
de compositors catalans com d’arreu del món, d’autors
contemporanis i d’altres segles: es tracta d’un ventall
amb tots els colors i textures possibles. El concert és
una experiència sensorial que va més enllà de qualsevol
expectativa; música i teatre s’uneixen per fer sentir
l’espectador com si fos un membre més del cor.

 

 

 

dissabte
12
novembre

20:30 | 1 h 15 min.

SONGS OF HOPE. | Songs of hope

Sala JORDI FÀBREGAS | Espai Cultural Fàbrica Vella,